ENERGIE ELECTRICA IEFTINA - Reduce costurile cu energia electrica

Va facilitam accesul la energie electrica ieftina fara costuri suplimentare si fara efort din partea dvs. Prin noi aveti acces la curent electric ieftin, electricitate la pret redus, energie electrica furnizata in conditii avantajoase. Optimizeaza costurile afacerii prin reduceri substantiale la energia electrica.
Va facilitam accesul la energie electrica ieftina și conditii de furnizare avantajoase pentru compania dvs.!     0770 845 375      toni.patrascu@energie-electrica.com

Întrebari frecvente

Cine sunt furnizorii de energie electrică?
În România sunt aproximativ 200 de furnizori de energie electrică.
Aceștia sunt persoane juridice, deținătoare de licență de furnizare, care comercializează energia electrică clienților fără a desfășura și activități de transport și distribuție a energiei electrice.
Furnizorii de energie electrică vând energia electrică pe care o achiziționează la bursa de energie electrică sau prin contractele bilaterale (licitații, negocieri, import-export) clienților de pe piața liberă și/sau reglementată.
Cine sunt operatorii de distribuție energie electrică
În România sunt 8 operatori majori de distribuție a energiei electrice, în funcție de zonele țării (Banat, Dobrogea, Muntenia Sud, Muntenia Nord, Moldova, Oltenia, Transilvania Sud, Transilvania Nord).
Sunt societăți, titulare ale unei licențe de distribuție, care preiau energia de la societatea de transport, Transelectrica, sau de la producători aflați în rețeaua de distribuție și o distribuie până la consumatorul final.
Operatorii de distribuție gestionează și răspund de operarea, întreținerea și dezvoltarea rețelei electrice de distribuție în zonele lor geografice, fiind aceeași pentru toți furnizorii existenți pe piață.
Cine sunt producătorii de energie electrică
produc energia electrică și o vând: la bursa de energie electrică – OPCOM; furnizorilor consumatorilor eligibili prin contracte bilaterale negociate sau încheiate în urma desfășurării de licitații pe piețe centralizate; furnizorilor consumatorilor captivi prin contracte reglementate de ANRE.
Este legal să schimb furnizorul?
Începând cu 01.01.2014, ANRE elimină tarifele reglementate pentru energia electrică. Schimbarea furnizorului este o procedură legală, reglementată de către ANRE, prin care fiecare consumator are dreptul de a-și alege furnizorul dintre firmele licențiate în domeniul furnizării de energie electrică.
Am nevoie de aprobarea furnizorului actual?
Este necesar că furnizorul actual să fie notificat cu privire la începerea procesului de selecție, luând în calcul termenul de preaviz legal/contractual, care este de obicei de 21-30 zile.
Pentru schimbarea furnizorului este necesar să existe:
- acordul Distribuitorului din zona de referință materializat prin documentul care poartă denumirea Aviz Tehnic de Racordare (ATR - document care consemnează informații legate de locația punctului de consum, condițiile tehnice existente, eventualele îmbunătățiri ce trebuiesc aduse instalațiilor electrice în vederea racordării la rețeaua electrică)
- acordul vechiului furnizor este unul implicit, însă este condiționat de plata la zi a facturilor de energie electrică
Cât efort presupune schimbarea furnizorului?
Trebuie să aveți la îndemână contractul cu furnizorul actual de energie, ultima factură și avizul tehnic de racordare pentru toate locurile de consum.
Schimbarea furnizorului nu implică modificări de ordin tehnic și nici nu există întreruperi în procesul furnizării de energie electrică. Dacă ATR-ul este valabil și dacă plata facturilor este la zi (în termenul de scadență a facturilor) față de vechiul furnizor, atunci livrarea de energie poate să înceapă din prima zi a lunii care urmează după expirarea termenului de preaviz menționat mai sus.
Care sunt costurile de schimbare a furnizorului?
Nu sunt percepute costuri/taxe, taxe de conectare sau de contractare la schimbarea furnizorului de energie. În cazuri izolate este posibil să apară costuri adiacente, ex. în situația emiterii unui ATR nou sau pentru reactualizarea celui vechi dacă nu mai este valabil.
De ce aș schimba furnizorul actual?
Pentru a beneficia de servicii de calitate și preț corect al energiei electrice consumate, raportate la realitățile din piața energiei.
De ce curentul liberalizat este mai ieftin?
Fiecare consumator are posibilitatea de a-și alege furnizorul de energie electrică și de a negocia clauzele contractuale. O piață concurențială aduce nu doar prețuri mai mici pentru energie, ci și servicii mai bune față de clienți. Prin noi veți avea acces la cele mai bune oferte și condiții de pe piață.
Cine va citi contorul după schimbarea furnizorului?
Indexul de consum al contorului de energie electrică va fi citit, la fel ca până acum, de Distribuitorul în raza căruia sunteți, în cele mai multe cazuri în mod automat. Pe baza noilor indecși citiți și trimiși de către distribuitorul de energie electrică se va emite factura de energie către dumneavoastră.
Trebuie reînoit contractul de distribuție?
Contractul de distribuție cu Distribuitorul zonal de energie electrică pentru locul/locurile dumneavoastră  de consum se va actualiza în baza contractului de furnizare energie electrică nou semnat cu furnizorul de energie electrică.
Care sunt condițiile de plată?
Condițiile de facturare și plată vor fi negociate în parte cu fiecare furnizor de energie. Noi vă vom prezenta ofertele de preț ce vor include și aceste informații.
Ce date trebuie să ofer pentru calculul unei oferte de energie?
Pentru întocmirea unei oferte personalizate ne sunt necesare următoarele informații:
- Adresa locului de consum (județ, localitate)
- Nivelul tensiunii de alimentare (înaltă tensiune, medie tensiune, joasă tensiune)
- Consumul mediu
După schimbarea furnizorului, se poate schimba calitatea și continuitatea alimentării cu energie electrică?
Schimbarea furnizorului nu implică modificări de ordin tehnic de distribuție energie. Nu este afectată calitatea alimentării cu energie electrică și nu vor exista sincope în alimentarea cu energie. Practic, după ultima citire a contorului, consumul dumneavoastră nu va mai fi transmis către vechiul furnizor, ci va fi transmis noului furnizor de către Distribuitor.