ENERGIE ELECTRICA IEFTINA - Reduce costurile cu energia electrica

Va facilitam accesul la energie electrica ieftina fara costuri suplimentare si fara efort din partea dvs. Prin noi aveti acces la curent electric ieftin, electricitate la pret redus, energie electrica furnizata in conditii avantajoase. Optimizeaza costurile afacerii prin reduceri substantiale la energia electrica.
Va facilitam accesul la energie electrica ieftina și conditii de furnizare avantajoase pentru compania dvs.!     0770 845 375      toni.patrascu@energie-electrica.com

Consutanță, autorizare, proiectare

 

 

Vă oferim servicii de consultanță completă și profesionistă pentru a vă ajuta să investiți cât mai eficient în energia solară. Echipa noastră vă va informa despre toate noutățile din domeniul fotovoltaic și va reprezenta un suport pentru dumneavoastră de la începutul  până la sfârșitul investiției. Deasemenea, vă putem oferi consultanță și informații pe parcursul fiecărei etape a derulării proiectului Dvs.

 

Autorizaţii şi avize necesare

 

Toate autorizaţiile şi avizele necesare pentru construcţia unui parc fotovoltaic,  în aproximativ 3 luni:

 

Acte emise de autoritatea administraţiei publice judetene sau locale:

 •   certificat de urbanism – emis conform Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţie,
 •   autorizaţie de construire  – emisă conform  Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţie,

Acte emise de operatorul reţelei electrice la care se racordează instalaţia:

 • aviz de amplasament – emis confom Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de catre operatorii de retea

          Etape de lucru / Documentie principala:

          Date de indentificare a solicitantului

          Date pentru localizarea amplasamentului obiectivului

          Denumirea obiectivului

          Informatii energetice privind obiectivul

 • aviz tehnic de racordare – emis conform Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public

          Etape de lucru / Documentie principala:

          Cerere de racordare

          Studiul de soluţie pentru racordarea la reţeaua electrică

          Datele tehnice si energetice caracteristice

          Planul de situaţie la scară vizat de emitentul Certificatului de Urbanism

          Actele de proprietate sau orice alte înscrisuri care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului/terenurilor

  Acte emise de ANRE:

 • autorizatie de infiintare 

         Etape de lucru / Documentie principala

         Intocmirea studiului de fezabilitate

         Intocmirea documentatiei necesare obtinerii Autorizatiei de Infiinatre

          Avizul Tehnic de Racordare

 • Licenta de producere E-SRE  - conform Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice.

           Etape de lucru / Documentatie principala

           Plan de afaceri

           Autorizatie de mediu

           Procese verbale de receptie a lucrarilor si punere în functiune

 • acreditarea producatorilor de energie electrica - conform Regulamentului de acreditare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi.

          Etape de lucru / Documentatie principala

          Documentatie de acreditare

 

Alte studii şi documentaţii care mai pot fi solicitate, în funcţie de tipul aplicaţiei:

Studiu geotehnic

Studiu topografic

Studiu de impact

Studiu hidrologic

Studiu de biodiversitate

Aviz de gospodarire a apelor

Aviz pentru drumuri judeţene/naţionale

 

Proiectare

Echipa noastra de ingineri cu experienta din cadrul departamentului de proiectare elaboreaza toata documentatia tehnica necesara pentru constructia unui  parc fotovoltaic. 

Documentatia tehnica obligatorie pentru constructia unui sistem fotovoltaic include:

 • Memoriul de arhitectura; 
 • Solutia tehnica;
 • Proiectul tehnic;
 • Detaliile de executie;
 • Studiul pentru solutia de racordare;
 • Proiectul sistemului de securitate.

Profesionalismul si seriozitatea ne recomanda pentru a deveni un partener de incredere pentru dumneavoastra.